tel: 883 676 941      starlashacademy@gmail.com  - Kraków, Ul. Gen. Sowińskiego 1

 • Polski
 • Deutsch
 • English

pdstr_bnr0

Kategorie produktów

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Star Lash Academy Agnieszka Kwiatkowska

 

[Informacje ogólne]

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.starlashacademy.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Kwiatkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Star Lash Academy Agnieszka Kwiatkowska, gen. Józefa Sowińskiego 1, 31-524 Kraków, NIP:  6751401754, REGON: 123030483.
 2. Kontakt:
 •  

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1

31-524 Kraków

 •  

883 676 941

 •  

starlashacademy@gmail.com

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu na stronie internetowej oraz oddzielnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.starlashacademy.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 3. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego, konieczne jest minimum zainstalowanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, posiadanie poczty internetowej (e-mail) google.com, interia.pl, wp.pl itp.

 

[Słownik pojęć]

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Agnieszka Kwiatkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Star Lash Academy Agnieszka Kwiatkowska, ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 31-524 Kraków, NIP:  6751401754, REGON: 123030483.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.starlashacademy.pl.
 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
 1. Towar – Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie
  i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.
 2. Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Koszt dostawy – koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 5. Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

 

[Ochrona danych osobowych]

 1. Dokonując rejestracji lub zamówienia w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę
  na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy
  i usunięcia ich z bazy.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu, są przetwarzane przez Agnieszkę Kwiatkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Star Lash Academy Agnieszka Kwiatkowska, gen. Józefa Sowińskiego 1, 31-524 Kraków, NIP:  6751401754, REGON: 123030483, która jest Administratorem tych danych.
 3. Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu: 
  1. realizacji umowy,
  2. w przypadku wyrażenia przez klienta odrębnej zgody, w celu informowania
   o nowych Towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep, wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki oraz podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi marketingowe
  (w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych).
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania lub usunięcia. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się na stronie internetowej http://www.starlashacademy.pl przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub usunięcia. Wgląd, poprawa oraz usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu do konta użytkownika. Na wniosek użytkownika poprawa lub usunięcie danych zostanie dokonana przez Administratora za pośrednictwem panelu administracyjnego systemu.

 

[Opisy i zdjęcia Towarów]

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte
  na stronie http://www.starlashacademy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie
  z rzeczywistością.

 

[Ceny]

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy. Podana w sklepie wartość zamówienia obejmuje cenę powiększoną o Koszty dostawy Towaru.  
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.
 4. Sklep może emitować kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie, które wysyłane
  są do Klientów pocztą elektroniczną.
 5. Kupony rabatowe są wielorazowego użytku, ważne tylko przez określony, podany na nich okres, nie można ich łączyć z innymi rabatami. Kupony rabatowe mogą nie obejmować niektórych Towarów.
 6. Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za Towary innych osób.
 7. Jeśli Klient złoży Zamówienie na Towar  w cenie niższej niż wartość kuponu rabatowego nie otrzyma zwrotu nadpłaty.
 8. Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej
  wobec tego nie podlega wymianie na pieniądze.
 9. Jeśli wartość kuponu rabatowego nie pokrywa kwoty składanego Zamówienia, Klient może dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.
 10. Niektóre kupony rabatowe mają ograniczenia: minimalną lub maksymalną kwotę zamówienia.

 

 

 [Zamówienia]

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamówienia tzw. koszyk na stronie http://www.starlashacademy.pl/pl/sklep/ .
 2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia  poprzez formularz zamówienia tzw. koszyk jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.starlashacademy.pl/pl/sklep/ . Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie: 
 1. nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru,
 2. imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy,
 3. dokładnego adresu dostawy,
 4. numeru telefonu kontaktowego,
 5. adresu e-mail Klienta.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Otrzymanie i przyjęcie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą mailową, na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Klientowi zostanie przesłane w formie trwałego nośnika (cyfrowego pliku) potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej warunkami oraz wzór formularza reklamacji i formularza odstąpienia od umowy.
 3. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną jest jednoznaczna z zawarciem w trybie ofertowym umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 4. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego Towaru dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia lub w wiadomości mailowej należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przyjętego Zamówienia  jeżeli płatności za Towar oraz koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta
  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia.
 6. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru do Klienta, Klient
  ma prawo anulowania lub zmiany zamówienia lub zmiany danych koniecznych
  do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić mailowo. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmienić zamówienia lub danych koniecznych do wystawiania faktury. Powyższe nie umniejsza prawu
  do zwrotu Towaru zgodnie z § 9.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu płatności za Towar oraz koszty dostawy na konto bankowe Sprzedawcy.

 

 

[Sposoby płatności]

 1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

IDEA BANK

Numer konta(IBAN): PL16 1950 0001 2006 0858 7567 0002

Kod SWIFT: IEEAPLPA

2. Płatność za Towar oraz Koszty dostawy może zostać dokonana przez Klienta również za pośrednictwem serwisów płatniczych:

 1. pl
 2. Pay Pal

3. Płacąc za Towary Klient może wykorzystywać kupon rabatowy wpisując jego kod odpowiednie okno na stronie internetowej oraz klikając „Zastosuj kupon”.

 

 

[Dostawa]

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki Pocztą Polską S.A. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej S.A. dostępne
  na stronach internetowych poszczególnych dostawców. 
 2. Wysłanie zamówionego Towaru Klientowi jest jednoznaczne z realizacją zamówienia,
  a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Klientem.
 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia to maksymalnie 2 roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny
  w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy i możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru  po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych
  z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

 

[Zwrot towaru]

 1. Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
  w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie
  przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy który winien przesłać pocztą na adres Sprzedawcy:
 •  

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1

31-524 Kraków

 1. Klient  powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Zwracając Towar Klient winien przesłać go na adres Sprzedawcy:
 •  

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1

31-524 Kraków

 1. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, powinien być kompletny.
 2. Zapłacone przez Klienta należności zostaną mu zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta
  o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności
  do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu
  od umowy wskaże inny nr konta
 4. W przypadku zwrotu Towaru, Kupujący ponosi koszt jego transportu do Sprzedawcy.
 5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:
 1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. dostarczenia Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia.

 

[Reklamacje]

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową (wady fizyczne
  i prawne Towaru) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej tj. art. 556 i nn.
 2. Celem sprawnej realizacji wskazanych w Regulaminie uprawnień Klienta wynikających
  z przepisów, o których mowa w ust. 1, Klient może zareklamować wydany mu Towar stosownie do postanowień Regulaminu, w razie stwierdzenia, że zakupiony przez niego Towar ma wady.
 3. Regulamin nie dotyczy realizacji przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej danemu Towarowi przez jego producenta lub dystrybutora. W tym wypadku Klient winien postępować w sposób wynikający z karty gwarancyjnej oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji. W ramach postępowania reklamacyjnego Klient jednak winien dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została załączona do Towaru przy zakupie.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji, który winien przesłać pocztą na adres Sprzedawcy:
 •  

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1

31-524 Kraków

 1. W zgłoszeniu reklamacji winny być podane następujące informacje:
 2. imię i nazwisko lub nazwa Klienta,
 3. adres lub siedziba Klienta,
 4. inne dane kontaktowe Klienta, w szczególności adres e-mail, nr telefonu,
 5. dane identyfikujące umowę (numer lub inne oznaczenie umowy np. numer paragonu lub faktury, data zawarcia umowy, data realizacji umowy, nazwa Towaru, ilość zakupionych sztuk, itd.),
 6. przyczyny reklamacji, w tym określenie wad w sposób umożliwiający prawidłowe i rzetelne rozpoznanie reklamacji,
 7. sugerowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana Towaru na wolny od wad, usunięcie wad lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży) oraz ewentualne podanie rachunku bankowego Klienta.
 8. Do zgłoszenia winien być załączony dowód zakupu reklamowanego Towaru, przy czym dowodem tym może być m.in. wystawiony przez Sprzedawcę paragon lub faktura VAT.
 9. Do zgłoszenia, w miarę możliwości, winny być załączone zdjęcia zakupionego Towaru,
  w tym zdjęcia dokumentujące jego wady, jak również inne dokumenty mające znaczenie dla należytego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. W razie gdyby zgłoszenie Klienta nie zawierało jakiegokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego lub załączników, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem niezwłocznego uzupełnienia braków. Dotyczy to w szczególności wypadków, w których określony brak w zgłoszeniu uniemożliwia jego należyte rozpoznanie.
 11. Celem należytego rozpoznania zgłoszonej reklamacji Sprzedawca może podejmować
  z Klientem bieżący kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 12. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub
  do wykonania uprawnień Klienta wynikających ze złożonej reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę
  o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy
  na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak
  ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 13. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien być opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
 14. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpoznania zgłoszonej reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie.
 15. Rozpoznanie reklamacji i decyzja Sprzedawcy w przedmiocie jej uwzględnienia następuje
  w oparciu o przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 16. Na skutek pozytywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca wymienia zareklamowany Towar na wolny od wad, względnie wadę usuwa, stosownie do żądania Klienta, chyba
  że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową we wskazany, wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 17. Wymieniony lub naprawiony Towar zostanie wydany Klientowi niezwłocznie, w sposób,
  w miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu z Klientem.
 18. Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożności wymiany Towaru na wolny do wad lub usunięcia wad. Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru.
 19. W sytuacji złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru w warunkach innych niż określone w ust. 16, Sprzedawca może zamiast tego, stosownie do art. 560 § 1 k.c., niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunąć, chyba że dany Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 20. W razie skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient wyda Sprzedawcy zakupiony Towar w sposób, miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu
  z Klientem.
 21. W razie skutecznego skorzystania z prawa do żądania obniżenia ceny reklamowanego, Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę ceny w proporcji, w jakiej wartość Towaru
  z wadami pozostaje do wartości towaru bez wad.
 22. Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie rozsądne i należycie udokumentowane koszty związane z realizacją uprawnień Klienta uznanych na skutek zgłoszenia reklamacji.
 23. W ramach kosztów określonych w ust. 1 mieszczą się w szczególności koszty dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, o ile nastąpiło to w zgodzie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 24. Zwrot ceny sprzedaży lub jej różnicy, a także innych kosztów, stosownie do niniejszego Regulaminu, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.
 25. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient w reklamacji wskaże inny nr konta bankowego.
 26. W razie bezzasadności reklamacji, w szczególności jeżeli Sprzedawca nie stwierdzi wady lub stwierdzi, że wada była znana Klientowi w chwili nabycia Towaru, jak również
  w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zgłoszenia reklamacji w stopniu umożliwiającym jej należyte rozpoznanie, Sprzedawca informuje Klienta o negatywnym rozpoznaniu zgłoszonej przez niego reklamacji.

 

[Postanowienia końcowe] 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu
  i stanowią integralna cześć regulaminu.
 3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, są objęte rękojmią oraz w chwili ich  dostarczenia Klientowi pozbawione są wad.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem http://www.starlashacademy.pl/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu.
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z warunkami i Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 7. Informacje o szczególnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych związanych
  z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć
  w zakładce Informacje o zagrożeniach.
 8. Strona internetowa http://www.starlashacademy.pl/ korzysta z plików cookies, informacje o plikach cookies można znaleźć w zakładce Polityka cookies.
 9. Niezależnie on innych uprawnień, w razie sporu ze Sprzedawcą, Klient będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Do pobrania:

Formularz reklamacji

Formularz odstąpienie od umowy

Using this online shop requires acceptance of this Regulation via website and a separate consent to personal data processing.

Online shop at: http://www.starlashacademy.pl sales goods in the territory of the Republic of Poland and abroad.

To gain access to all functions of the Online shop, your system must meet the following minimum requirements: Internet browser: Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26, Safari 5 or later, JavaScript activated, accepting “cookies”; electronic mail (e-mail): google.com, interia.pl, wp.pl or similar.

The terms used in the Regulations shall have the following meaning:

 1. Seller – Agnieszka Kwiatkowska operating under the name Star Lash Academy
 2. Shop – online service operated by the Seller at: http://www.starlashacademy.pl
 3. Customer – a natural person, a legal person or an organizational unit that is not a legal person, to whom specific legal provisions grant (at least limited) legal capacity and who places orders in the Shop.
 4. Consumer – natural person who completes a legal transaction with the Seller (purchase of goods), not related directly to their economic or professional activity.
 5. Goods – products offered by the Seller in the Shop and presented at the Shop’s website.
 6. Price – price of the Goods along with the applicable value-added tax (VAT), presented next to Goods specifications, without the delivery cost.
 7. Sales Contract – contract for the sale of Goods within the meaning of the Civil Code, concluded between the Seller and the Customer.
 8. Delivery cost – cost related to delivery of Goods ordered in the Shop to the address indicated by the Customer.
 9. Order – an order to buy the Goods for the Price, placed by the Customer using mechanisms available on the Shop’s website, in accordance with these Regulations.

[Protection]

 1. By registering or placing an order in the Shop, the Customer agrees to having their personal data processed, retaining the right to access, change and remove the data from the database.
 2. Personal data provided by the Shop’s Customers are processed by […], being the Administrator of the data.
 3. Personal data provided will be used only for the following purposes:
  1. execution of the agreement,
  2. if the Customer expressly agrees, to inform of new Goods, services and promotions offered by the Shop; Order completion is not conditional on this consent.
 4. The Seller complies with provisions of the Act on personal data protection of 29 August 1997 and the Act on provision of services by electronic means of 18 July 2002. Customers’ personal data and their e-mail addresses shall not be revealed to any third parties, with the exception of companies acting as intermediary in processing payments or delivery, as well as entities providing marketing services to the Seller (if the Customer should expressly consent to receive commercial information).
 5. Personal data provided are stored and protected in accordance with guidelines provided for in applicable regulations.
 6. Every Customer has the right to control their personal data being processed, stored in databases, and to gain access to the data in order to correct or remove it. Every Customer who registered on the website has access to their data and the possibility to change or remove it. Access, changes and removal of the data are possible upon logging in to the user account. Upon user’s request, change or removal of data shall be carried out by the Administrator via system administration panel.

[Descriptions and pictures of Goods]

 1. All information concerning the goods, including catalogues, folders, brochures, and other information or advertising materials, as well as information presented on the website, shall not constitute an offer within the meaning of law regulations, and constitute only a proposition to offer placement. The Customer, by completing the Order form using tools available on the Shop’s website, places a purchase offer to purchase specific Goods, in compliance with conditions provided for in the description of the Goods.
 2. The Seller shall endeavor to make all pictures, descriptions and technical data of the Goods presented at the Shop reflect the reality as accurately as possible.

[Prices]

 1. All prices presented at the Shop are expressed in PLN and include VAT. Prices presented do not include Delivery cost. The order value presented at the shop includes the price plus Delivery cost of the Goods.
 2. All prices presented at the online shop are binding only upon placement of the order in the online shop, at the moment of order placement.
 3. The Shop reserves the right to change the Price of the Goods, introduce new Goods to the Shop’s offer, and to announce, change, and cancel promotions on the Shop’s website. Execution of this right does not affect orders placed before the introduction of those changes.
 4. The Shop may issue vouchers for the Goods offered at the Shop, and send them to the Customers via e-mail.
 5. Vouchers can be used repeatedly, they are valid only for the time specified on the voucher, and cannot be used together with other discounts. Vouchers may exclude certain Goods.
 6. The value of the voucher must not be used as payment for Goods purchased by other Customers.
 7. If a Customer places an Order for the purchase of Goods for the price that is lower than the value of the voucher, the difference between amounts shall not be reimbursed.
 8. The value of the voucher carries no interest and does not have monetary value, therefore it cannot be exchanged for money.
 9. If the value of the voucher does not cover the full price of the Order, the Customer may pay the difference using other methods of payment.
 10. Certain vouchers may carry restrictions: minimum or maximum order value.

[Orders]

 1. Online shop accepts orders placed using the form available at the website: the “cart”.
 2. The order is valid provided that the form/”cart” at the website is properly filled. When placing an order, the Customer must provide:
  1. name, color, size and amount of the Goods,
  2. first and last name of the Customer or the recipient,
  3. exact delivery address,
  4. telephone number,
  5. Customer’s e-mail address.
 3. Orders may be placed 24 hrs a day, 7 days a week.
 4. Acceptance of the Order is confirmed by the Seller via e-mail to the e-mail address provided by the Customer, within 3 business days from the day of order placement. Along with the confirmation, the Customer will be sent, in the form of a digital file, the confirmation of agreement conclusion and its provisions, as well as the model of complaint and withdrawal forms.
 5. Information provided by the Seller concerning Order reception, as a consequence of the Order placed by the Customer, sent via e-mail, is equivalent to conclusion of a sales agreement binding both parties to the transaction.
 6. The Seller issues a document confirming the sale. A receipt or a VAT invoice (as indicated by the Customer) is enclosed to all the Goods sold. If a Customer expressly requires a VAT invoice, they shall provide all data necessary to properly issue such an invoice in the order form or in an e-mail.
 7. The Seller reserves the right to withdraw from completion of the Order received, if and when the price of the Goods and delivery costs are not paid within 3 business days from the date of notification of Order reception to the Customer.
 8. From the moment of order placement to the moment of dispatch of the Goods to the Customer, the Customer may cancel or change the Order or the data necessary to issue the invoice. Cancellation or change to the Order shall be notified via e-mail. From the moment of dispatch of the Goods, the Customer may not cancel or change the Order or the data necessary to issue the invoice. The conditions provided for above do not affect any rights to return of the Goods provided for in § 9.
 9. Order completion commences upon payment of the price of the Goods and the Delivery costs to the bank account of the Seller.

[Payment methods]

 1. Payment for the Goods and the Delivery cost should be made by the Customer via bank transfer to the Seller’s bank account.
 2. Payment for the Goods and the Delivery cost can be made by the Customer via payment services:
  1. pl
  2. PayPal
 3. When paying for the Goods, the Customer may use the voucher by entering its code to the appropriate field on the website and by clicking “Use voucher” [“Zastosuj kupon”].

[Delivery]

 1. The Seller shall carry out shipment of Goods in the territory of the Republic of Poland and abroad, in accordance with orders placed, using parcel service or services of Poczta Polska S.A [Polish Post]. Specific conditions of deliveries are provided for in the regulations of parcel service companies and Poczta Polska S.A., available on websites of the said companies.
 2. Dispatch of the items ordered to the Customer is equivalent to order completion, and delivery of the Goods determines the settlement of transaction with the Customer.
 3. The estimated date of order completion is max. 2 business days from the day of acceptance of the order. If the Goods ordered are not available at the date indicated on the order acceptance, the Seller will immediately inform the Customer of the new estimated delivery date and the possibility of Customer’s withdrawal from the agreement.
 4. The Seller shall not assume any responsibility if and when the Goods are not delivered due to erroneous or imprecise address details provided by the Customer. Resending the Goods after reception of the returned parcel by the Seller is possible upon payment of the second delivery cost and reimbursement of the cost related to delivery of the returned parcel. The same provisions apply if and when the Customer does not receive the parcel in time and the delivery is sent back.

[Returning the Goods]

 1. Pursuant to Art. 27 of the Act of 30 May 2014 on consumer rights, the Customer being a Consumer has the right to withdraw from the sales agreement within 14 days from reception of the item by the consumer or third party indicated by the consumer other than the carrier; in the case of agreements concerning several items delivered separately or in parts – from reception of the last item or part thereof. Sending the statement concerning the withdrawal before elapsing of this 14-day period is sufficient to retain it.
 2. In order to withdraw from the agreement, the Customer may use the withdrawal form and send the form by post to the address of the Seller:
 3. The Customer should return the item to the Seller or deliver it to a person authorized by the Seller to its reception immediately, but not later than 14 days from the day of withdrawal, unless the Seller proposes that they receive the item themselves. Sending the item before elapsing of this 14-day period is sufficient to retain the period.
 4. When returning the Goods, the Customer should send it to the address of the Seller:
 5. The returned Goods should be packed so as to ensure safe transport; the Goods should be complete.
 6. All amounts paid by the Customer shall be reimbursed immediately upon reception of the returned Goods and confirmation of validity of the return, not later than 14 days from the reception of the withdrawal statement. The Seller may delay the reimbursement until the reception of the Goods or delivery by the Customer of the proof of it being sent back, whichever occurs earlier.
 7. Reimbursement of payment will be made using the same payment method as the one used by the Customer, unless the Customer indicates a different account number in the withdrawal statement.
 8. In case of return of the Goods, the Customer bears the cost of their transport to the Seller.
 9. If the Customer decides to return the Goods in accordance with this paragraph, the sales agreement becomes null and void; if a VAT invoice has been issued, a correction invoice will be sent to the Customer along with the purchase document.
 10. The Customer is not entitled to withdraw from the distance agreement if and when:
  1. the subject matter of the order is a non-prefabricated item, manufactured in accordance with Customer’s specifications or created to satisfy the Customer’s individual needs;
  2. the subject matter of the order is an item delivered in a sealed package that cannot be returned after opening for health or safety reasons, if the package has been opened upon delivery;
  3. the subject matter of the order are items that, due to their nature, become inextricably connected to other items;
  4. the Goods delivered have short expiration period or deteriorate rapidly.

[Complaints]

 1. The Seller assumes all responsibility for nonconformity of the Goods with the agreement (material or legal defects of the Goods) in accordance with applicable law provisions – Act of 23 April 1964, Civil Code – action on a warranty for defects of an item being sold, i.e. Art. 556 et seq.
 2. In order to efficiently execute Customer’s rights provided for in the Regulations stemming from regulations mentioned in sec. 1, the Customer may file a complaint concerning the Goods delivered in accordance with provisions of the Regulations, if the Customer finds defects in the Goods.
 3. The Regulations do not apply to the execution of Customer’s rights related to guarantee for the Goods provided by the manufacturer or distributor. In such case, the Customer should follow the guidelines provided in the warranty card and applicable regulations, including the provisions of the Civil Code concerning the warranty. When commencing the complaint procedure, the Customer should attach the original or a copy of the warranty if it has been attached to the Goods upon purchase.
 4. In order to file the complaint, the Customer may use the complaint form that should be sent by post to the Seller’s address:
 1. The complaint form should contain the following information:
 2. First and last name (or company name) of the Customer,
 3. Customer’s address or registered office,
 4. Other contact details of the Customer, in particular: e-mail address, telephone number,
 5. Data identifying the agreement (number or other identification of the agreement, e.g. receipt or invoice number, date of conclusion of the agreement, name of the Goods, number of pieces purchased, etc.),
 6. Reason for complaint, including description of defects allowing to process the complaint properly,
 7. Suggested method of complaint handling (replacing the Goods with goods free of defects, removal of defects, discount, or withdrawal from the sales agreement) and, if necessary, Customer’s bank account number.
 8. The complaint should be accompanied by the proof of purchase of the Goods subject to complaint, e.g. the receipt issued by the Seller or the VAT invoice.
 9. The complaint, if possible, should be accompanied by pictures of the Goods purchased, including pictures of the defects, as well as by other documents significant for proper and efficient complaint processing.
 10. If the Customer’s complaint does not contain any of the abovementioned elements or attachments, the Seller may contact the Customer to request that the necessary documents are sent immediately, in particular in cases in which missing documents prevent the Seller from processing the complaint.
 11. In order to duly process the complaint, the Seller may contact the Customer by telephone or e-mail.
 12. If, in order for the Seller to process the Customer’s complaint or for the Customer to benefit from their rights related to complaint, it is necessary that the Customer send the Goods back to the Seller, the Customer may be requested by the Seller to deliver the Goods at the Seller’s expense, to the address provided by the Seller. If, however, due to the nature of the defect, nature of the Goods or the method of its installation, the delivery of the Goods by the Customer is impossible or excessively difficult, the Customer is responsible for allowing the Seller to access to the Goods in the place in which the Goods are stored.
 13. The Goods sent in relation to complaint should be packed so as to ensure their safe transport.
 14. The Seller will process the complaint within 14 days from the date of its reception. The result of complaint processing will be notified by the Seller to the Customer in writing.
 15. Complaint processing and the Seller’s decision concerning its result is taken on the basis of guidelines provided in law regulations, in particular the Civil Code provisions concerning action on warranty.
 16. If the result of the complaint procedure is positive, the Seller shall replace the Goods subject to complaint with Goods free of defects, or shall remove the defect, in accordance with Customer’s request, unless restoring the conformity with the agreement in accordance with Customer’s request is impossible or excessively expensive.
 17. The replaced or repaired Goods will be delivered to the Customer immediately, in a manner, time, and to a place approved by the Customer.
 18. The Seller shall notify the Customer if replacement of Goods with goods free of defects is impossible. The Customer retains the right to withdraw from the agreement or to request a discount on the price of the Goods subject to complaint.
 19. If the Customer submits a withdrawal statement or requests a discount for the Goods subject to complaint in accordance with conditions other than those provided in sec. 16, the Seller may instead, in compliance with Art. 560 § 1 of the C.C., immediately and without excessive inconvenience to the Customer, replace the Goods bearing defects with Goods free of defects, or remove the defect, unless the Goods have already been replaced or repaired by the Seller or the Seller has not complied with the obligation to replace the Goods with goods free of defects or to remove the defect.
 20. If the Customer effectively benefits from the right to withdraw from the agreement, the Customer shall deliver the Goods purchased to the Seller in a manner, time and to a place approved by the Customer.
 21. If the Customer effectively benefits from the right to request a discount of the price of the Goods subject to complaint, the Seller shall reimburse to the Customer the difference between prices in proportion in which the value of the Goods with defects are to the value of the Goods free of defects.
 22. The Seller shall reimburse the Customer all reasonable and duly documented expenses related to execution of Customer’s rights arising from complaint submission.
 23. The costs provided for in sec. 1 include the cost of delivery of the Goods subject to complaint to the Seller, if the delivery is made in accordance with provisions of these Regulations.
 24. The reimbursement of the purchase price or the difference, along with other costs, in accordance with these Regulations, will be made not later than within 14 days from the day of positive complaint processing.
 25. The reimbursement of amounts paid will be made using the same payment method as the one used by the Customer, unless the Customer provides a different bank account number.
 26. If a complaint is declared unfounded, in particular if the Seller does not find any defects or prove that the defect has been known to the Customer upon purchase of the Goods, or if the Customer does not complete the complaint so as to allow the Seller to process it properly, the Seller shall inform the Customer of the negative result of the complaint.

[Final provisions]

 1. In matters not provided for in these regulations, provisions of the Civil Code and other acts shall apply; as concerns consumers, provisions of the Act of 30 May 2014 on consumer rights shall also apply.
 2. Specific actions related to online shopping services, not provided for in these Regulations, are described in different sections of the website and constitute a part of these Regulations.
 3. All Goods offered by the Shop are brand new, subject to warranty, and free of defects upon their delivery to the Customer.
 4. These Regulations shall become effective upon their placement on the shop’s website: […] and shall remain effective indefinitely.
 5. The Seller is entitled to introduce changes to the Regulations.
 6. Changes provided for in sec. 5 do not concern orders placed by the Customer, completed in accordance with conditions and Regulations in their form accepted by the Customer before the conclusion of the Sales Agreement.
 7. Information on security risks concerning data related to electronic services can be found in the Information concerning security risks tab.
 8. The website uses cookies; information concerning cookies can be found in the Cookie policy tab.
 9. Notwithstanding any other rights, in case of a dispute with the Seller, the Customer being a consumer may file a request of settlement to the consumer arbitration court or to a mediator. Examples of entities settling disputes may be found on the website of the Office of Competition and Consumer Protection [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

W celu uzyskania informacji dotyczących usług jakie oferujemy, prosimy o kontakt z numerem 883676941 lub starlashacademy@gmail.com

To obtain datailed information concerning our offer and servicing, please contact directly: our tel. number 883676941 or starlashacademy@gmail.com

Kategorie produktów

Category of products

INSTRUKTORZY – POLSKA                                                                       agnieszka-kwiatkowska-star-lash-academy

   INSTRUKTORZY – EUROPA           bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

 

 

Qualified Trainers – Poland                                                                      agnieszka-kwiatkowska-star-lash-academy

   Qualified Trainers – Europe          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Anmelden

Neues Kundenkonto anlegen

Anmelden

Neues Kundenkonto anlegen

studio
prawa do strony (c) 2017 starlashacademy.pl
facebook strony internetowej instagram strony starlash
Kraków, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1